U bent hier: De baan Baanregels1. Out of Bounds-grenzen

De out of bounds-grenzen worden gemarkeerd door het hek en/of witte palen.

2. Waterhindernissen

Waterhindernissen worden gemarkeerd door gele en rode palen.

3. Ground under repair

G.U.R. wordt gemarkeerd door blauwe palen en/of witte lijnen. Vanuit de G.U.R. mag niet gespeeld worden. Deze regel geldt ook voor wintergreens( maaikant geldt als grens) indien er zomergreens gespeeld wordt.

4. Hindernissen

a) Stenen in de bunkers zijn beweegbare hindernissen (regel 24.1)
b) Aangepaalde aanplant zijn onbeweegbare hindernissen.
c) Markeringspalen
De rode, gele, blauwe en groene markeringspalen zijn onbeweegbare hindernissen. Regel 24.2b is hier van toepassing. Afstandspalen zijn beweegbare hindernissen.


5. Droppingzones

Een bal die op hole 7, 9, 14 en 18 de grens van de waterhindernis tussen de groene palen overschreden heeft kan met 1 strafslag in de droppingzone gedropt worden.

6. Afstandsmarkering

De afstandsmarkering geeft het aantal meters tot de voorkant van de green aan.

7. Straf


Straf voor overtreding van de baanregels:
Matchplay = verlies van de hole
Strokeplay = 2 strafslagen

8. Overige regels

Speciale regels die aangegeven zijn op het bord s.v.p. naleven.