U bent hier: De club Geschiedenis

In 1979 wilden zakenmensen in Kleef in de omgeving een golfbaan aanleggen. Daarom werd nog in hetzelfde jaar Golfclub Kleef opgericht met het doel een golfbaan aan de “Hohen Luft” (omgeving Nimwegerstrasse) aan te leggen.

De voorstanders hiervan stootten op hevig verzet bij de politiek en de bevolking. Dat had als gevolg dat het plan opgegeven werd. De club werd in april 1989 opgeheven.

Tijdens de planningsfase van “Golfbaan Kleef” klonken ook stemmen die een andere locatie in de noordelijke omgeving van Kleef voor mogelijk hielden. Die idee had tot gevolg dat 11 personen op 3-6-1986 bijeen kwamen in de boswachterij van landgoed Schloss Moyland. Op deze dag werd LGC Schloss Moyland opgericht. De inschrijvingop 9-7-1986 in het verenigingsregister bij de rechtbank Kleef onder nummer 676 was toen nog maar een formaliteit.

Het eerste bestuur bestond uit:
Voorzitter: Baron Adrian von Steengracht
Vice-voorzitter: Rolf Lankers
Clubmanager: Peter Rehberger
Penningmeester: Theo Zwiers

Golfbaan in het Moylandse bos

In februari 1988 begon de LGC met de aanleg van een 9-holes baan. Voor 18 holes waren ,vanwege het gering aantal leden, de financiele middelen niet aanwezig. De kosten van het plan werden op 3 miljoen DM beraamd. Hiervan bedroegen de kosten van het clubhuis 1,2 miljoen. Na de bouw zouden 5 nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan. Milieuaktivisten, die het project wilden verhinderen, volgden de aanleg met afschuw. De landschapsbeschermingsinstanties stelden hoge voorwaarden aan de manager zoals: bosverbetering in de verhouding 1:3. In juni hadden zich 108 leden aangemeld. De jaarlijkse bijdrage was 1.250 DM, entreegeld 15.000 DM. Investeringsbijdrage was afhankelijk van persoonsstatus tussen 9.000DM en 15.000DM.

Nog voor de opening van de gehele baan kon in mei 1989 de puttinggreen en de driving-range in gebruik genomen worden. Ook waren de kelder met de caddy-boxen en de kleedkamers gereed. De trainingen konden beginnen. De eerste golfleraar van de club was Frank Hollbach uit Essen. Door weersomstandigheden kon de 9-holes baan pas op 30-8-1989 geopend worden. Op dit tijdstip telde de club 220 leden. De landschapsarchitect Rainer P van de DGV had een goede planning gemaakt. Van 32 hectare bos en agrarische grond werd een golfparadijs gemaakt.

Het resultaat was en is zichtbaar.