U bent hier: Home

Algemene disclaimer LGC Schloss Moyland e.V.

Land-Golf-Club Schloss Moyland e.V. beoogt u als bezoeker met deze site te informeren over de diensten van de golfbanen van Land-Golf-Club Schloss Moyland e.V.. Het betreft uitsluitend informatie van algemene aard, die niet is gericht op specifieke omstandigheden van enig persoon of bedrijf. De informatie is niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Land-Golf-Club Schloss Moyland e.V. streeft er naar de informatie zo veel mogelijk bij te werken en correct te houden. Zij zal eventuele onjuistheden zoveel mogelijk trachten te verbeteren. Land-Golf-Club Schloss Moyland e.V. kan deze informatie zonder nadere aankondiging wijzigen.

Land-Golf-Club Schloss Moyland e.V. aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of de onjuistheid en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen van de informatie en/of voor drukfouten.

Land-Golf-Club Schloss Moyland e.V. probeert onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Land-Golf-Club Schloss Moyland e.V. is niet aansprakelijk voor problemen en eventueel daaruit voortvloeiende schade als gevolg van deze fouten ten gevolge van het gebruik van deze site en /of van andere daarmee verbonden sites van derden.

Land-Golf-Club Schloss Moyland e.V. is niet aansprakelijk voor informatie van derden waarnaar op deze site wordt verwezen.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Land-Golf-Club Schloss Moyland e.V. de inhoud van de site over te nemen of op andere wijze ter beschikking te stellen, te vermenigvuldigen of openbaar te maken. Het is alleen toegestaan de informatie op deze site te bekijken, bewaren, uit te printen en te verspreiden met als enig doel het verstrekken van informatie van Land-Golf-Club Schloss Moyland e.V.. Land-Golf-Club Schloss Moyland e.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Land-Golf-Club Schloss Moyland e.V., deze site en de daarop weergegeven informatie.